DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ANODE DƯỚI NƯỚC (CẦU CẢNG – PHAO NEO – CẤU KIỆN THÉP DƯỚI NƯỚC)

 

  • LẮP ĐẶT ANODE DƯỚI NƯỚC, HÀN DƯỚI NƯỚC – HÀN LẮP ANODE HY SINH VÀO CỌC THÉP CẦU CẢNG

 

  • HÀN LẮP MỚI ANODE, THAY THẾ ANODE CHO CÁC PHAO NEO, SINGLE PONIT MOORING (SPM)

 

  • HÀN LẮP ANODE CHO CÁC CÁNH CỬA ĐẬP NƯỚC, CÁNH CỦA VAN NƯỚC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

 

  • LẶN KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG ANODE, ĐO ĐẠC SỐ LIỆU, QUAY PHIM CHỤP HÌNH DỨỚI NƯỚC