ZINC HULL ANODE (WELDED TYPE)

Kích thước
anode
(LxWxT)mm
Kích thước lõi
anode
(LxWxT)mm
Net Weight
(kg)
Gross Weight
(kg)
270x150x32 350x40x6 6.5 7.1
400x150x32 530x40x6 11.1 12.1
550x130x50 650x40x6 21.3 22.5
550x130x65 650x40x6 25.9 27
550x130x96 700x50x9 42.5 45.1
500x130x75 700x50x9 32.3 34.9
915x130x52 1015x40x6 35.9 36.5
305x152x32 425x30x4 8.1 8.5
585x142x53 750x38x6 25 26.3

ZINC HULL ANODE (BOLTED TYPE)

Kích thước
anode
(LxWxT)mm
Kích thước 2 lỗ bulong
Bolt to bolt ctrs 
Net Weight
(kg)
Gross Weight
(kg)
150x70x20 75 mm 1.1 1.5
200x100x20 110mm 2.2 2.5
200x100x30 110mm 3.3 3.6
200x100x40 110mm 3.9 4.2
300x150x25 160mm 6.9 7.3
300x150x30 160mm 7.9 8.3
300x150x40 160mm 10.6 11
300x150x50 160mm 13.4 13.8
300x200x40 160mm 16.6 17
300x200x50 160mm 20 20.5
305x76x36 230mm 3.6 4.1

BỘ CÁCH ĐIỆN DÙNG CHO MẶT BÍCH

Là nhà phân phối sản phẩm Flange Insulation Gaskets Kits của 2 thương hiệu lớn trên thế giới là Flexiteck (Unitek Kingdom) và Klinger (Singapore), hàng hóa có sẵn tại kho, gồm các kích thước từ 1 inch đến 48 inch, cấp áp suất #150 và # 300

Model :   E

A full-faced gasket with the same outside diameter as the flange and precision cut bolt holes the design facilitates proper alignment of the gasket during installation & foreign material is prevented from shorting the flange insulation. Available in plain face, nitrile, or neoprene face phenolic, as well as a variety of high temperature materials.

 

Model : F

It’s made to fit the raised face portion of the flange only. As there are no bolt holes in this type, the inside diameter of the bolt hole circle is slightly smaller than the outside diameter of the gasket, assuring an exact, automatic positioning of the gasket. Available in plain face, nitrile, or neoprene face phenolic, as well as a variety of high temperature materials.

ĐIỆN CỰC SO SÁNH LẮP CỐ ĐỊNH

Size: 1.5″ dia. x 6″ long, space-age ceramic tube with yellow protective caps.
– Lead Wire: 50′ OF #14 RHH-RHW yellow. *Add $0.29/ft. for extra lead length
–  Stability: +/- 5 millivolts with 3.0 microamp load.
–  Temperature Range: 32°F to 135°F ( 0°C to 57.2°C).

STAINLESS STEEL CABLE TIES (SỢI BÓ CÁP)

Hiện nay tại kho chúng tôi có sẵn lượng cable tie rất lớn với nhiều kích cỡ khác nhau, thương hiệu Raychem RPG xuất xứ Ấn Độ, thương hiệu Band-it/Singapore với giá cả rất cạnh tranh, chi tiết lưu kho như sau:

 

Stt Mô tả hàng hóa DVT Thương hiệu Số lượng lưu kho
1 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x150(L)mm Túi Raychem RPG 400
2 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x200(L)mm Túi Raychem RPG 400
3 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x300(L)mm Túi Raychem RPG 371
4 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x400(L)mm Túi Raychem RPG 140
5 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x600(L)mm Túi Raychem RPG 196
6 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x360(L)mm Túi Raychem RPG 147
7 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x520(L)mm Túi Raychem RPG 96
8 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x620(L)mm Túi Raychem RPG 96
9 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x200(L)mm Túi Band-it 138
10 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x300(L)mm Túi Band-it 29
11 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x600(L)mm Túi Band-it 9
12 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x100(L)mm Túi Band-it 35
13 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x400(L)mm Túi Band-it 14

MMO ANODE BUILT IN CANISTER

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

TRANSFORMER RECTIFIER UNIT OIL COOLED

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

ANODE JUNCTION BOX

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

TEST BOX

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

TEST STATION BIGFINK

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

PORTABLE REFERENCE ELECTRODE

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

SACTIFICIAL ANODE

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

ICCP SYSTEM FOR THE SHIP

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

SACRIFICIAL ANODE FOR MARINE

VINAPEMA  provide all type of sacrificial anode for marine application such as Sacrificial aluminum anode, Sacrificial magnesium anode, Sacrificial zinc anode for all type of vessel and cargo ship, FPSO, FSO, Self elevation drilling rigs,SPM …

 

ICCP SYSTEM FOR SHIP

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

WELD METAL POWDER

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email:

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

IP JUNCTION BOX

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

GEM

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

EX LIGHTINGS

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

EX JUNCTION BOX

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

CABLE TIE

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

CABLE GLANDS

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com

HỘP NỐI CÁP ĐIỆN

VINAPEMA chuyên cung cấp các hộp đấu nối cáp điện IP cao (IP55, I56, IP65, IP66) với các kích thước, terminal, điện trở, biến trở theo đặt hàng của khách hàng, vật liệu vỏ hộp: nhôm, inox 304, inox 316, inox mạ…