Hiện nay tại kho chúng tôi có sẵn lượng cable tie rất lớn với nhiều kích cỡ khác nhau, thương hiệu Raychem RPG xuất xứ Ấn Độ, thương hiệu Band-it/Singapore với giá cả rất cạnh tranh, chi tiết lưu kho như sau:

Stt Mô tả hàng hóa DVT Thương hiệu Số lượng lưu kho
1 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x150(L)mm Túi Raychem RPG 400
2 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x200(L)mm Túi Raychem RPG 400
3 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x300(L)mm Túi Raychem RPG 371
4 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x400(L)mm Túi Raychem RPG 140
5 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x600(L)mm Túi Raychem RPG 196
6 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x360(L)mm Túi Raychem RPG 147
7 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x520(L)mm Túi Raychem RPG 96
8 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ PPA  (100 sợi/túi), kích thước 7.6(w)x620(L)mm Túi Raychem RPG 96
9 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x200(L)mm Túi Band-it 138
10 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x300(L)mm Túi Band-it 29
11 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x600(L)mm Túi Band-it 9
12 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x100(L)mm Túi Band-it 35
13 Cable ties (sợi bó cáp) vật liệu SS316, mạ epoxy,  (100 sợi/túi), kích thước 4.6(w)x400(L)mm Túi Band-it 14