6

CHỐNG ĂN MÒN ĐIỆN HÓA

 Cung cấp trọn gói EPC giải pháp chống ăn mòn bằng phương pháp điện hóa, dịch vụ thiết kế,  lắp đặt, kiểm tra, chạy thử hệ thống

tinh 2

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Cung cấp vật tư, thiết bị điện công nghiệp

 

tinh

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn thiết kế

lắp đặt và giám sát lắp đặt, chạy thử, bàn giao.